Skip to content
Kom i gang

Bransjer

En alt-i-ett plattform for håndtering og dokumentasjon av løst løfteutstyr for brukere, inspektører og leverandører.

Løsninger

En alt-i-ett plattform for håndtering og dokumentasjon av løst løfteutstyr for brukere, inspektører og leverandører.

Leverandør
RELATERTE PRODUKTER
Ustyrsbruker
RELATERTE PRODUKTER
Inspektør

RELATERTE PRODUKTER

Ressurser

En alt-i-ett plattform for håndtering og dokumentasjon av løst løfteutstyr for brukere, inspektører og leverandører.

Kompetanse
Mantas Kemzura14.feb.2024 13:22:313 min read

Viktige endringer i arbeidsmiljøreglene 2024

Fra 1. januar 2024 blir det innført noen viktige endringer i regelverket som påvirker arbeidsmiljøet i norske virksomheter. Her er en oppsummering av de mest sentrale endringene.

 

Flere skal ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg

 

Mindre bedrifter må også ha verneombud

Nå må selv mindre virksomheter med 5 til 9 ansatte ha verneombud. Tidligere var dette kravet forbeholdt virksomheter med 10 eller flere ansatte. For de aller minste bedriftene, med færre enn 5 ansatte, kan det fortsatt inngås avtaler om alternative måter å ivareta arbeidsmiljøet på.

Arbeidsmiljøutvalg for flere

Virksomheter med over 30 ansatte må nå etablere arbeidsmiljøutvalg, et fall fra den tidligere grensen på 50 ansatte. I tillegg, om noen i bedrifter med 10 til 30 ansatte ønsker det, skal det også opprettes et arbeidsmiljøutvalg.

Styrket rolle for verneombud

Verneombudene får en utvidet rolle. De skal nå også passe på innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som jobber tett på virksomheten. Det legges også til et nytt ansvar for å sikre at det psykososiale arbeidsmiljøet, altså det mentale og sosiale arbeidsmiljøet, blir tatt hånd om.

 

Strammere krav til offentlige kontrakter

Offentlige virksomheter må nå sikre at kontraktene de inngår for bygge- og anleggsarbeider inkluderer bestemmelser om obligatorisk tjenestepensjon, HMS-kort for å sikre helse, miljø og sikkerhet, samt krav til språkferdigheter og informasjonsplikt. Dette er for å sikre at ansatte i disse prosjektene har gode arbeidsforhold.

 

Høyere krav til språk på byggeplasser

Det innføres strengere krav til språkferdigheter i bygg- og anleggsbransjen. Alt av skriftlig materiale skal være tilgjengelig på et språk arbeiderne forstår. Det er også et krav at minst én person i hvert arbeidslag kan kommunisere på norsk eller engelsk, samt et språk alle i laget forstår, for å unngå misforståelser som kan føre til ulykker.

 

Slutt på dispensasjon for ikke-godkjent løfteutstyr

Bruk av ikke-godkjent løfteutstyr for å løfte personer blir strengere regulert. Tidligere kunne virksomheter søke om dispensasjon for slik praksis, men dette vil ikke lenger være mulig. Løfteutstyr som ikke er spesielt godkjent for løft av personer, kan bare brukes i nødstilfeller eller når løftet anses som svært lav risiko.

Avviklingen av dispensasjonsordningen for bruk av ikke-godkjent løfteutstyr til personløft markerer et signifikant skifte i Arbeidstilsynets tilnærming til sikkerhetsstandarder på arbeidsplassen. Denne endringen understreker myndighetenes forpliktelse til å harmonisere nasjonale sikkerhetskrav med bredere juridiske rammer, inkludert EØS-retten, som sikter mot å beskytte arbeidstakere over hele det europeiske økonomiske området.

I lys av denne endringen er det viktig for arbeidsgivere og de som jobber i høyden, å anerkjenne betydningen av å benytte godkjent utstyr designet spesifikt for personløft. Med et utvalg av godkjente løfteinnretninger tilgjengelig på markedet, er det ingen grunn til å kompromittere på sikkerhetsstandarder. Overgangen bør sees som en anledning til å revurdere og forbedre eksisterende sikkerhetsprotokoller for å sikre at de er i tråd med de strengeste sikkerhetskravene.

Den tidligere praksisen med å innvilge dispensasjoner for ikke-godkjent utstyr for personløft, selv for velkjente og store aktører innen krantjenester, reflekterer en fleksibilitet som ikke lenger vil være tilgjengelig. Dette tvinger bransjen til å tilpasse seg og omfavne utstyr som møter nødvendige godkjenningsstandarder, noe som utvilsomt vil bidra til å redusere antallet arbeidsrelaterte skader og dødsfall forbundet med arbeid i høyden.

Med innføringen av en klarere definisjon av "unntaksvis løft" direkte i forskriftsteksten, gir Arbeidstilsynet også arbeidsgivere en tydeligere veiledning om hva som er akseptabel praksis. Dette sikrer at selv i sjeldne tilfeller hvor ikke-godkjent utstyr må brukes, er det strenge krav som må oppfylles for å maksimere sikkerheten. Kravene om at betjeningsstedet kontinuerlig må være bemannet, at den løftede arbeidstakeren må ha tilgang til driftssikkert kommunikasjonsutstyr, og at det må finnes en sikker evakueringsplan, er alle tiltak som bidrar til å ivareta arbeidstakerens sikkerhet under slike unntakstilfeller.

 

Disse endringene markerer et skifte mot et strengere og mer omfattende arbeidsmiljøregelverk, med mål om å sikre bedre beskyttelse og medvirkning for alle arbeidstakere i Norge. Det er viktig for alle virksomheter å være oppdatert på disse endringene for å sikre at de følger loven og bidrar til et trygt og godt arbeidsmiljø.

avatar

Mantas Kemzura

Mantas Kemzura, Marketing Manager, i Onix, er en av de kreative kreftene bak våre digitale løsninger for løst løfteutstyr, og spiller en sentral rolle i å forme selskapets online tilstedeværelse. Hans ekspertise innen løst løfteutstyr har vært med på å posisjonere Onix som en leder i vår bransje. Med fokus på innovasjon og kundeengasjement, sørger Mantas for at våre markedsføringstiltak ikke bare når ut til, men også gir deg som er interessert i lover og regler rundt løfteutstyr viktig og ny informasjon. Han brenner for å utforske nye digitale trender og teknikker, og leter stadig etter måter å forbedre arbeidsdagen din på.

Få varsel om nye blogginnlegg

RELATERTE INNLEGG